Polityka prywatności

Poniżej znajduje się polityka Prywatności oraz plików cookies serwisu internetowego pro-zad.com

§1. INFORMACJE OGÓLNE

Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas ważna, dlatego celem niniejszego dokumentu jest rzetelne informowanie użytkowników o sposobie gromadzenia lub generowania i wykorzystania danych osobowych i statystycznych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej.

Administratorem danych zebranych za pośrednictwem niniejszego serwisu jest ProZAD DARIUSZ DĄBROWSKI, z siedzibą przy ul. ul. Mikołaja Kopernika, nr 1C, lok. 1, 64-600, NIP:6211651068, kontakt z nami w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@pro-zad.com.

§2. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Za pośrednictwem serwisu zbieramy informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

2. Abyśmy mogli świadczyć Państwu usługi zgodnie z naszym profilem działalności, podane za pośrednictwem serwisu dane, przetwarzamy w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej szczegółowo wskazujemy jakie dane osobowe zbieramy, jaki jest tego cel oraz wskazujemy podstawę prawną:

– jeśli chcą Państwo abyśmy stworzyli dla Państwa indywidualną ofertę pod Państwa wymagania i ją przedstawili, przetwarzamy takie dane jak:

imię i nazwisko,
adres e-mail,
dane podane w treści zapytania.

– mogą się Państwo z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego zmieszczonego na naszej stronie, w celu poprawnej identyfikacji zgłoszenia przetwarzamy takie dane jak:

imię i nazwisko,
adres e-mail,
ewentualnie inne dane podane w treści zapytania.

– jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie produktu dostępnego na niniejszej stronie, przetwarzamy takie dane jak:

imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane),
adres e-mail,
inne dane podane w treści zamówienia: ewentualna nazwa firmy, nip, adres i termin dostawy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

4. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana oferta w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

5. Nie sprzedajemy danych osobowych podanych w formularzach, nie udostępniamy ich podmiotom trzecim, w szczególności nie przesyłamy danych osobowych poza granice EOG ani nie przekazujemy organizacjom międzynarodowym.

6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Strona internetowa korzysta z plików cookies („ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Na stronie pro-zad.com używane są trzy kategorie plików cookies:

funkcjonalne – są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookies pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie szybkiego wczytywania podstron, procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.

polepszające funkcjonalność: te pliki cookies pomagają nam udoskonalać witrynę, dostarczając informacji o korzystaniu z niej przez użytkowników. W niektórych przypadkach pliki te umożliwiają szybsze przetworzenie żądania i pozwalają zapamiętać wybrane preferencje witryny. Wyłączenie tych plików może spowodować wyświetlanie źle dostosowanych rekomendacji i wolne działanie strony.

społecznościowe i reklamowe: pliki cookies z mediów społecznościowych o przeznaczeniu reklamowym (obsługiwane przez osoby trzecie) gromadzą informacje z myślą o lepszym dostosowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań użytkownika. W niektórych przypadkach, w związku z ww. plikami dochodzi do przetwarzania danych osobowych użytkownika. Skutkiem braku zgody na przetwarzanie tego rodzaju plików cookies może być wyświetlanie użytkownikowi nieadekwatnych do jego oczekiwań reklam lub brak możliwości nawiązania skutecznego połączenia z siecią Facebook, Twitter lub inną siecią społecznościową, a także brak możliwości udostępnienia treści w mediach społecznościowych.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

b. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy do czasu wycofania przez Państwa zgody.

6. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/.

8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

§4. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Szanując prawa Użytkowników wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, zawiadamiamy, że posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych.

Jednocześnie wskazujemy, że powyżej wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, dlatego w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

2. W każdej chwili mogą wnieść Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, które zostały nam przekazane na podstawie dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które się dokonało przed tym cofnięciem. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

3. Uprawnienia swoje mogą Państwo realizować poprzez wysłanie do nas takiej informacji na adres: biuro@pro-zad.com.

4. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, informujemy o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 będzie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami staramy się ograniczyć przechowywanie danych osobowych, które nie są już wykorzystywane.

2. Podane przez Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od rezultatu, albo zasilą bazę naszych klientów, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

– w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zapytaniu ofertowym, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego złożenia zamówienia – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności,

– w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, a więc danych wykorzystywanych do przekazywania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.

5. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania zamówienia jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

§6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Aktualna treść Polityki Prywatności oraz plików cookies serwisu internetowego pro-zad.com od 20.03.2023r.

2. ProZAD DARIUSZ DĄBROWSKI zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.

3. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem.